Privacybeleid

Haegemanspainting.be (hierna “HP”) is begaan met uw privacy en deelt geen gegevens van klanten, bezoekers, prospecten met derden (wij zullen dit uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting). Vult u een formulier in, dan komen uw gegevens bij ons per mail binnen (voornaam, achternaam, telefoonnummer, mailadres). Als u effectief klant wordt bij ons, dan slagen wij uw gegevens op voor administratieve doeleinden zoals o.a.  facturatie, opvolging via telefoon/mail, etc.

Verwerking persoonsgegevens
De verwerking van persoonsgegevens geschiedt altijd op een manier die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verordening EY 2016/679, hierna AVG) en eventuele andere wet- en regelgeving daaraan stelt.

HP verwerkt gegevens van haar klanten en is voor die gegevensverwerkingen verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. In sommige gevallen zal HP op zijn beurt ook persoonsgegevens gaan verwerken, verzameld en aangereikt door haar klanten in functie van een opdracht. In deze relatie is HP de verwerker van de persoonsgegevens in de zin van de AVG. Dat betekent dat HP in opdracht en op instructie van zijn klant (= verwerkingsverantwoordelijke). Onze klanten hanteren een eigen privacy-beleid waar HP niet verantwoordelijk voor is.

Recht op inzage, verbetering of verwijdering
U kan ten allen tijde deze gegevens inkijken, wijzigen of vragen om te verwijderen of over te dragen. Stuur hiervoor een mailtje naar info(@)haegemanspainting(.)be.

Bewaartermijn
Uw gegevens worden bewaard gedurende een termijn die nodig is om onze dienstverlening voor u te kunnen uitvoeren.

Beveiliging
Wij doen er alles aan om uw gegevens veilig te bewaren. Iedereen heeft het recht klacht in te dienen bij de Privacy Commissie indien hij/zij van mening is dat HP de regelgeving omtrent de privacy overtreedt (www.privacycommission.be). Wettelijk kader van deze privacy verklaring is de GDPR.

Disclaimer

Hoewel HP de informatie op de website met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk te houden, kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

Algemeen
De informatie op deze website kan dagelijks worden aangevuld en bijgewerkt. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde, met onmiddellijke ingang, en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. HP is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website. Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website komt toe aan HP.

Toestemming
Met het gebruik van onze website geef je toestemming voor het verzamelen en het gebruik van deze informatie door HP. Als onze Privacy Policy verandert, zullen we daar melding van maken op deze pagina. Zo ben je altijd op de hoogte van de informatie die we verzamelen, hoe we die gebruiken en onder welke omstandigheden we deze bekendmaken.

Links van en naar andere websites
Deze website kan links naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten of daar op een andere manier naar verwijzen. HP heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken ervan. Het plaatsen van links door HP houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s. HP is daarnaast ook niet verantwoordelijk voor hyperlinks die verwijzen naar deze website vanaf externe websites.

E-mail
HP garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Verder aanvaardt HP geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan, aangezien wij hiervoor slechts een inspanningsverbintenis aangaan.

Voor vragen en/of opmerkingen in verband met onze disclaimer kun je met ons in contact komen via ons contactformulier of via info(@)haegemanspainting(.)be.